Historie

V roce 1949 hospodařilo v obci 273 zemědělských subjektů. Jednotné zemědělské družstvo bylo ustanoveno v roce 1950, většinovým se stalo v roce 1959, v roce 1960 dosáhlo 920 ha a v roce 1975 se sloučilo s JZD v Záhorovicích. V roce 1997 vznikla společnost ZS Pitín, a.s.