Úvod

ZS Pitín, a.s.

Naše firma sídlí v obci Pitín , v malebném srdci CHKO Bílé Karpaty . Obhospodařujeme 519 ha zemědělské půdy v katastrech obcí Pitín , Bojkovice a Hostětín . Pěstujeme obiloviny , luskoviny a technické plodiny . V živočišné výrobě se věnujeme pastevnímu chovu skotu bez tržní produkce mléka . Kompletní zemědělská výroba respektuje principy ekologického zemědělství . Naše činnost je kontrolována kontrolní organizací ABCERT . Jsme členy Svazu ekologických zemědělců PRO BIO Šumperk od roku 1998 .

Mezi nejvýznamnější bioprodukty patří : pšenice ozimá , pšenice špalda a luskoviny pěstované na osivo . V roce 2012 jsme zahájili pěstování „svatojánského žita“ – žita trsnatého .

Nabízíme prodej produktů rostlinné a živočišné výroby.